Hyvää vapaaehtoisten päivää 5.12.!

5.12.2017


 

Hyvää Kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää! Juuri vapaaehtoiset ovat järjestöjen kantava voima: ilman vapaaehtoisia MLL:n Satakunnan piirissäkään ei olisi MLL:n paikallisyhdistystoimintaa, lasten ja nuorten tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, Kylämummi- ja vaaritoimintaa, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa, tukioppilas- ja kummioppilastoimintaa, Lukumummi- ja lukuvaaritoimintaa, perhekahviloita, tapahtumia ja tempauksia eikä Rikosuhripäivystyksen tukihenkilötoimintaa…. Jokainen vapaaehtoinen on tärkeä. Lämmin kiitos jokaiselle.

 

 

Pieni laulu ihmisestä
Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen.
Lämpimin peitto on toisen iho,
toisen ilo on parasta ruokaa.
Emme ole tähtiä, taivaan lintuja,
olemme ihmisiä, osa pitkää haavaa.
Ihminen tarvitsee ihmistä.
Ihminen ilman ihmistä
on vähemmän ihminen ihmiselle,
vähemmän kuin ihminen voi olla.
Ihminen tarvitsee ihmistä.
-Tommy Tabermann-