Päivätyökeräys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirillä on pitkät perinteet alueellisessa nuorisotoiminnassa ja kouluyhteistyössä. Kouluyhteistyön muotoina ovat mm. tukioppilastoiminta, kummioppilastoiminta, tutortoiminta, kiusaamisen vastainen työ sekä mediakasvatus niin oppilaille, koulujen henkilökunnalle kuin vanhemmillekin.

Mahdollistaaksemme tavoitteellisen nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön jatkossakin haastamme koulunne oppilaat Päivätyökeräykseen.

Keräyslupanumero on RA/2019/160

Keräykselle on Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupa ajalle 01.8.2019-31.12.2021.