Vaikuttavaa ja osallistavaa kiusaamisen vastaista työtä

Kouluissa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä kiusaamisen vähentämiseksi. Tehokas kiusaamisen ehkäisy edellyttää kiusaamisen vastaisen, myönteisen toimintakulttuurin suunnittelmallista luomista ja ylläpitämistä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus ja omat ideat, joilla vahvistetaan myönteisiä sosiaalisia normeja. 

Opetushallitus, KiVa Koulu ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukevat kouluja suunnitelmallisen kiusaamisen vastaisen työn kehittämisessä sekä oppilaiden osallisuuden huomioimisessa koulun hyvinvointityössä järjestämällä kolme prosessikoulutusta eri paikkakunnilla. Yksi prosessikoulutuksista järjestetään Porissa. Prosessiin sisältyy koulun käytäntöjä kartoittava ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää ja verkkokeskustelut. Lähipäivissä yhdistellään asiantuntijaluentoja, keskusteluja ja toiminnallisia menetelmiä. Koulutus on suunnattu koulujen kiusaamisen vastaista työtä tekeville ja osallisuusryhmiä ohjaaville opettajille sekä oppilashuollon työntekijöille.

Lisätietoja koulutuksesta saa piirin nuorisotoiminnan koordinaattorilta:  Tiia Rosnell p. 050 351 9191