Kylämummit ja -vaarit

MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa mm. perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. Tärkeintä on läsnäolo, lasten kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen. Valtakunnallisten tilastojen mukaan puolet kylämummeista ja -vaareista käy tapaamassa lapsia kerran viikossa, muut useammin tai harvemmin oman elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. MLL kouluttaa kylämummit ja -vaarit toimintaan ja tämän lisäksi vapaaehtoisille järjestetään vertaistapaamisia ja virkistyspäiviä. Tietoa kylämummiksi tai -vaariksi ryhtymisestä saat ottamalla yhteyttä piiritoimiston työntekijään. 

Lukumummit ja -vaarit

Satakunnassa Lukumummit ja -vaarit toimivat suomi toisena kielenä -oppilaiden kanssa. Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla tavallisesti kerran viikossa, yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Toiminnassa tarkoituksena on edistää lapsen lukemisen taitoja. Toiminta on hyödyksi mm. maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Lukumummi- ja vaaritoiminta suomi toisena kielenä -oppilaille, yhteyshenkilö Satakunnassa Sarianne Taipalus, p.0503074885.