Sataperhe

Sata erilaista perhettä, sadassa erilaisessa elämäntilanteessa.

Sataperhe on MLL Satakunnan piirin koordinoima hanke, jossa kehitetään vapaaehtoistyöhön perustuvaa tukihenkilö- ja perheverkostotoimintaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeisiin.Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla perheet saavat tukea helposti ja mutkattomasti sitä tarvitessaan. Toiminta keskittyy ennaltaehkäisevään tukihenkilötoimintaan ennen elämäntilanteen kriisiytymistä. Tavoitteena on, että lapsi, nuori tai vanhempi voi itse hakea tuekseen lisäaikuista. 

Vapaaehtoiset käyvät 16 tunnin koulutuksen, heidät haastatellaan ja heille haetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustaselvitys. Asiakasperheet haastatellaan perheen kotona tuen tarpeen ja toiveiden selvittämiseksi. Kun koulutetuista vapaaehtoisista löytyy perheelle sopiva, pidetään aloitustapaaminen perheen kotona ja solmitaan tukisuhdesopimus yleensä vuodeksi kerrallaan. Vuoden aikana koordinaattori on säännöllisesti yhteydessä perheeseen ja vapaaehtoiseen ja tukisuhdetta arvioidaan yhdessä. 

Toiminta perustuu perheen omaan tuen tarpeeseen ja lapsen/perheen omaan halukkuuteen ottaa lisäaikuinen elämäänsä rinnalla kulkijaksi. Vapaaehtoiset määrittävät itse, millä alueella he haluavat toimia ja kuinka paljon käyttää toimintaan aikaansa. Sataperhe tarjoaa kaikille tukisuhteille ammatillisen ohjauksen, vapaaehtoisilleen jatkokoulutusta ja virkistystä ja tarvittaessa palveluneuvontaa perheille. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät viranomaiset voivat ohjata perheitä ottamaan yhteyttä koordinaattoreihin.

Hannamari Åkerlund

p. 050 310 9958

Sataperhe-hankkeen kehittämistyö on mallinnettu. Toimintaprosessi kuvattiin kahdeksan osaisena kehäprosessikarttana. Prosessikartta kuvaa hankkeen pääprosesseja sekä niiden yhteyksiä toisiinsa. Kartan kahdeksan osaa ovat: 1) Vapaaehtoiseksi tueksi perheelle -koulutus, 2) Toimintaan sitoutuvien haastattelu, 3) Tukea hakevan perheen haastattelu, 4) Vapaaehtoisen ja tuettavan perheen yhdistäminen, 5) Tukisuhteen ammatillinen ohjaus ja tuki, 6) Tukisuhteen vaikutusten arviointi, 7) Sataperheen toiminnan ja vaikuttavuuden arviointi, 8) Sataperheen toiminnan kehittäminen.

Lisäksi on kuvattu tukea hakevan lapsiperheen sekä vapaaehtoisen polut Sataperhe -hankkeessa työnkulkukaavioina. Polut koostuvat seuraavista osista: 1) Sataperhe -hankkeen toiminnan markkinointi, 2) Kohderyhmien tavoittaminen, 3) Kohderyhmien haastattelut, 4) Kohderyhmien yhdistäminen 5) Tukisuhteen ammatillinen ohjaus ja tuki.