Arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

Periaatteet

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus

Toiminnan tahtotila 2024

 • Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.
 • MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Tietoa piiristä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin vaikuttava valtakunnallinen järjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vastuunsa lasten hyvinvoinnista. MLL toimii lasten oikeuksien puolesta. Lasten oikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

MLL:n Satakunnan piirin toiminta-alue on koko Satakunta, paikallisyhdistyksiä on kaikkiaan 31. Henkilöjäseniä on 4047 (31.12.2017). Piirin toiminta perustuu asiantuntemukseen ja ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön. Keskeinen tehtävä on vahvistaa ammatillisesti vapaaehtoisten toimintaa. Piiritoimisto työllistää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

 

Kuva: Marjo Wallin