Toiminta

Lapsi- ja perhepalvelut

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea lasten ja lapsiperheiden arkea vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kautta. Lapsiperheille suunnattu toiminta korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

Lapsiperheille suunnattua toimintaa ovat muun muassa

 • perhekahvilat
 • vertaisryhmät
 • kerhot
 • Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät
 • Tukihenkilötoiminta (kuntasopimuksella)

 

Nuorisopalvelut

MLL:n Satakunnan piirillä on pitkä kokemus koulukumppanuudesta, tukioppilastoiminnan tukemisesta, oppilaskuntatyön kehittämisestä ja koulurauhan sekä lasten oikeuksien edistämisestä. Osallisuuden, sosiaalisen vahvistamisen, yhdenvertaisuuden ja lapsuuden sekä nuoruuden arvostus korostuvat piirin toiminnassa.

MLL:n Satakunnan piiri edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tuo lasten ja nuorten näkökulmaa esille päätöksiä tehtäessä. 

Nuorille suunnttattu toimintaa ovat muun muassa

 • kummioppilastoiminta (alakoulut)
 • tukioppilastoiminta (yläkoulut)
 • Porkkanapesätoiminta 
 • pelinuorisotyö

 

Kulttuuriset ja ylisukupolviset palvelut

Kulttuuriset ja ylisukupolviset palvelut ovat kokonaisuus, jossa toteutuvat MLL:n Satakunnan piirin koko elämänkaaren kattavat toiminnot kun kyse on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista. Kokonaisuuteen kuuluvat 

 • Koko Suomi leikkii -hankkeen Terhokerhotoiminta
 • Kylämummit ja -vaarit
 • monikulttuuriset, kotoutumista edistävät palvelut