Toiminta

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea lasten ja lapsiperheiden arkea vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kautta. Lapsiperheille suunnattu toiminta korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

 

Toimintaa läpileikkaavat lapsivaikutusten arviointi, lapsen ja nuoren kuuleminen, innostaminen, osallistaminen, sosiaalinen vahvistaminen, yhteisöllisyys, ilo, kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurisuustyö, perheiden moninaisuus ja tasavertaisuuden edistäminen.

 

PERHEKESKUSTOIMINTA

 

MLL:n Satakunnan piirin perhekeskustoiminta perustuu kuntakumppanuuteen, paikallisyhdistysten toteuttamaan vapaaehtoistoimintaan sekä piirien vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen. Lisäksi piiri tuottaa tietoa ja alueellista toimintaa yhteistyössä kuntakumppaneiden kanssa.

 

Perhekeskustoimintaan kuuluvat mm.

 

Paikallisyhdistysten tuki

Vapaaehtoisten kouluttaminen ja toiminnan koordinointi

Kuntakumppanuus

Yleisöillat, koulutukset ja vertaistukiryhmät

Sataperhe- hanke

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta

 

 

NUORISOTOIMINTA

 

MLL:n Satakunnan piirillä on pitkä kokemus koulukumppanuudesta, tukioppilastoiminnan tukemisesta, oppilaskuntatyön kehittämisestä ja koulurauhan sekä lasten oikeuksien edistämisestä. Kummioppilastoiminta ja tukioppilastoiminta ovat käytännönläheisiä keinoja nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa. Toimintojen avulla luodaan parempi ryhmähenki ja sitä kautta viihtyisämpi ilmapiiri kouluihin sekä ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

 

Nuorille suunnattua toimintaa ovat mm.

Kummioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta

Kotokummitoiminta

Prosessikoulutukset

Vanhempainillat

Nuorten vaikuttaminen

 

KUMPPANUUDET JA PALVELUT

 

Lastenhoitotoiminta

(Tukihenkilö- ja) Tukiperhetoiminta

Tuki- ja turvapaikka Porkkanapesä

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Koulutukset

Tapahtumat

Yrityskumppanuus