Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta on peruskoulun 1.-6. vuosiluokkien yhteisöllistä toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää koulun ilmapiiriä, edistää ensimmäisten luokkien oppilaiden sopeutumista kouluun ja vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja.

Kummioppilaat ovat yleensä 5.-6. -luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Lapsen ensimmäinen kouluvuosi luo pohjaa koko kouluajalle. 

Kummioppilaat voivat lukuvuoden aikana osallistua yhteisille oppitunneille ekaluokkalaisten kanssa ja järjestää heille esimerkiksi välituntileikkejä, retkiä, juhlia ja askarteluhetkiä.

Kummeina toimivat saavat tehtäväänsä perehdytyksen sekä aikuisilta tuekseen valmennusta ja ohjausta.  
Toiminta vaihtelee Satakunnan alueella kouluittain.