Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on yläkoulussa toimiva, vertaistukeen perustuva tukijärjestelmä. 

Toiminnan lähtökohta on mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyssä. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. 

Tukioppilastoiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen, MLL:n kouluttama ohjaaja ja toimintaa tuetaan piirin nuorisotoiminnan koordinaattorin sekä keskusjärjestön toimesta. 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. 

Satakunnassa on yli 800 tukioppilasta ja toiminta kattaa koko maakunnan.