Taloudellinen tuki

Kelan eropalvelut

Kelan sivuilta löydät apua, miten toimia erotilanteissa Kela-asioiden kanssa.

So­si­aa­lie­tuu­det ero­ti­lan­teessa - Aatos

Tietoa eron vaikutuksesta sosiaalietuuksiin