Lapsivaikutusten arviointi

MLL Satakunnan piiri edistää lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönottoa osana kuntien ja hyvinvointialueen päätöksentekoa. 

MLL Satakunnan piiri on valtakunnallisessa yhteistyössä kehittänyt ja ottanut käyttöön LAVA – prosessiohjausmallin, jota voivat hyödyntää päätöksiä valmistelevat kuntien virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Lisätietoa:
Jaana Hietakangas
puh. 050 320 5520