Porkkanapesä

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Tätä Mannerheimin Lastensuojeluliiton perusarvoa voidaan pitää MLL:n Satakunnan piirin Porkkanapesien perusajatuksena. Porkkanapesät ovat matalan kynnyksen avoimia tukipisteitä 
7-14 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. 

Porkkanapesän tukipisteet sijaitsevat Porissa Sampolan ja Pormestarinluodon asuinalueilla. Iltapäivisin avoinna olevat tukipisteet tarjoavat turvallisen, kodinomaisen ympäristön, jossa on lasten kasvua ja kehitystä tukevaa ohjattua toimintaa luotettavien, läsnä olevien aikuisten seurassa. Tiloissa toimitaan kodinomaisesti osallistaen, ruokaillen ja yhdessä tehden. Toimipisteet ovat avoinna yhteensä neljänä päivänä viikossa klo 15-18 ja ne toimivat avoimien ovien periaatteella.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa, elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja sekä luottamusta omiin kykyihin. Porkkanapesässä lapset ja nuoret voivat kohdata toisensa tasavertaisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, osallistua toimintaan ja tekemiseen omien edellytystensä mukaisesti tai vain oleilla ilman suorituspakkoa. Toiminta on osallistujille maksutonta.

Porkkanapesällä on tukenaan laaja yhteistyöverkosto. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään lapsille ja lapsiperheille suunnattuja tapahtumia, retkiä ja leirejä.

Aukioloajat

  • Porkkanapesä Pormestarinluodossa 
    maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15-18 
    os. Messintie 1 A 1

  • Porkkanapesä Sampolassa
    tiistaisin ja torstaisin klo 15-18
    os. Puhurintie 15 as. 1