Kouluille

MLL:n Satakunnan piirillä on pitkä kokemus koulukumppanuudesta, tukioppilastoiminnan tukemisesta, oppilaskuntatyön kehittämisestä ja koulurauhan sekä lasten oikeuksien edistämisestä. 

Kummioppilastoiminta ja tukioppilastoiminta ovat käytännönläheisiä keinoja nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa. Toimintojen avulla luodaan parempi ryhmähenki ja sitä kautta viihtyisämpi ilmapiiri kouluihin sekä ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Päivätyökeräys

Ilmoita koulusi mukaan päivätyökeräykseen MLL:n Satakunnan piirin alueellisen nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön hyväksi! 

Tukioppilastoiminta

Satakuntalaisen nuorisotoiminnan vahvuus on aktiivinen ja pitkät perinteet omaava tukioppilastoiminta. Toiminnalla on vahva jalansija satakuntalaisissa peruskouluissa ja tukioppilaat toimivat kouluissa aktiivisesti yhdessä nuorten kanssa. 

Kummioppilas-toiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.-6. luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. 

Vanhempainillat

MLL Satakunnan piiri järjestää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukavaa tilauskoulutusta ja vanhempainiltoja erikseen sovittavista ajankohtaisista aiheista. 

Mediakasvatus

MLL Satakunnan piiriltä on tilattavissa mediakasvatukseen liittyvää koulutusta niin oppilaille, vanhemmille kuin ammattilaisillekin. 

Koulurauha

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Osallisuus

Osallisuus  on mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elämään liittyviin asioihin. 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artikilan mukaan osallisuus on yksi kaikkea viranomaistoimintaa läpäisevä perusoikeus. 

MLL:n vapaaehtoiset koululaisten tukena

MLL:n Satakunnan piiri järjestää kouluilla lukumummi- ja lukuvaaritoimintaa. Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä lukutukea tarvitsevien 2.–6.-luokkalaisten lasten kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen lukusujuvuutta ja tukea sanavaraston kasvua.