Etävarhaiskasvatusopas varhaiskasvatuksen henkilökunnalle

Etävarhaiskasvatuksen opas varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on kehittämispainotteisen opinnäytetyön tuotos, joka on suunniteltu helpottamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia varhaiskasvatuksen poikkeusoloissa tai jos lapsi joutuu jäämään pois varhaiskasvatuksesta esimerkiksi pitkäaikaissairauden vuoksi. 

Etävarhaiskasvatuksen oppaan tekemisessä on hyödynnetty laadullista tutkimusta ja sen tiedonkeruumenetelminä käytettiin sekä puolistrukturoitua haastattelua että puolistrukturoitua kyselyä. Vastaajina olivat varhaiskasvatuksen opettajat, jotka työskentelivät kevään 2020 poikkeusoloissa varhaiskasvatuksen parissa. 

Etävarhaiskasvatusoppaan ovat laatineet Meri Nuotio ja Susanna Rötkö Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Tutustu oppaaseen klikkaamalla pdf-tiedostoa!