Päivätyökeräys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirillä on pitkät perinteet alueellisessa nuorisotoiminnassa ja kouluyhteistyössä. Kouluyhteistyön muotoina ovat mm. tukioppilastoiminta, tutortoiminta, kiusaamisen vastainen työ sekä mediakasvatus ja muu kouluyhteistyö.

Mahdollistaaksemme tavoitteellisen nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön jatkossakin haastamme koulunne oppilaat Päivätyökeräykseen.

Keräysluvan numero RA/2024/126, myönnetty 29.1.2024. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Ohjeet koulun yhteyshenkilölle

Ennen keräyspäivää:

 1. Päätä päivätyökeräyksen ajankohta sekä oppilaskohtainen keräyssumma. Suositussumma on 10-15 euroa/oppilas.
 2. Ilmoita koulusi tai luokkasi mukaan päivätyökeräykseen ilmoittautumislomakkeella 
 3. Saat vahvistusviestissä koulusi ilmoittautumistiedot sekä lisätietoa päivätyökeräyksestä. Lisäksi saat erillisen viestin, jossa ilmoitetaan koulunne oma viitenumero päivätyöpalkan tilittämistä varten.
 4. Kerro luokassa suunnitellusta päivätyökeräyksestä, sen ajankohdasta, keräyksen kohteesta ja jutelkaa, miten päivätyökeräyksen voisi toteuttaa kotona tai päivätyökeräystyöpaikalla.
 5. Jaa kotiväen infokirje ja työnantajalomake oppilaille kotiin vietäväksi.
 6. Tutustukaa luokan kanssa MLL:n oppituntimateriaaleihin.

Keräyspäivänä:

 1. Oppilaat suorittavat päivätyön ja pyytävät työnantajaa täyttämään työnantajalomakkeen, mikäli päivätyön palkka maksetaan käteisellä.
 2. Työnantaja maksaa päivän päätteeksi palkan suoritetusta päivätyöstä joko käteisenä, tai suoraan tilisiirtona MLL:n Satakunnan piirin Osuuspankin lahjoitustilille FI69 5700 8140 1296 07 koulun omaa viitenumeroa käyttäen.

Keräyspäivän jälkeen:


 1. Oppilaat palauttavat työnantajalomakkeet ja käteisellä maksetut päivätyökeräyspalkat luokanopettajalle.
 2. Koulun yhteyshenkilö täyttää tilityslomakkeen⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ja tilittää käteissumman MLL:n Satakunnan piirin Osuuspankin lahjoitustilille FI69 5700 8140 1296 07 , koulun viitenumeroa käyttäen. 
 3. Saatte tiedon koulun keräystuotosta ja kiitosdiplomin noin kuukauden kuluttua päivätyökeräyksestä.
 4. Iloitkaa yhdessä arvokkaan työnne tulosta lasten ja nuorten hyväksi!