Perheille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea lasten ja lapsiperheiden arkea vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kautta. Lapsiperheille suunnattu toiminta korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

Toimintaa läpileikkaavat lapsivaikutusten arviointi, lapsen ja nuoren kuuleminen, innostaminen, osallistaminen, sosiaalinen vahvistaminen, yhteisöllisyys, ilo, kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurisuustyö, perheiden moninaisuus ja tasavertaisuuden edistäminen.

Lapsiperheiden eroauttamistyö ja parisuhteen tuki

Yhdessä perheenä- erossakin! Lapsiperheiden eroauttamistyön ja parisuhteen tuen - hanke 2022-2024.

ABC - vanhemmuusryhmä

ABC-vanhemmuusryhmä kosstuu neljästä tapaamisesta ja jokaisella tapaamisella on tietty teema.

Satakunnan alueen äidit ja isät

Satakunnan alueen äidit ja isät-ryhmä on Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piirin ylläpitämä verkkopohjainen lapsiperheille suunnattu kohtaamispaikka. 

Lastenhoito

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri tarjoaa perheille lastenhoitoa tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Isä-lapsi toiminta

MLL:n isä-lapsitoiminta on monipuolista yhdessä tekemistä. Toiminta on isien itse ohjaamaa, omista tarpeista nousevaa ja mukavaa yhdessäoloa lasten ja muiden isien kanssa.

Tukihenkilö- ja perhetoiminta

MLL:n vapaaehtoiset tukiperheet tarjoavat tavallisille lapsiperheille tärkeän tukiverkon, silloin kun lapsilla ei esimerkiksi ole isovanhempia tai muita turvallisia aikuiskontakteja omien vanhempien lisäksi.

Perhekahvilat

Perhekahvilat ovat lapsiperheille avoimia kohtaamispaikkoja, joihin ovat lämpimästi tervetulleita lapset, isät, äidit, isovanhemmat ja muut lapselle läheiset aikuiset. Tervetuloa mukaan!

Katso myös

 

Aikuiskaveri- ja perhekummit

Aikuiskaveri- ja perhekummitoiminnassa voit toimia tukena lapselle, nuorelle tai koko perheelle.

Ystäväksi maahanmuuttaja-äidille

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuuttajanaisille. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki naiset.

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Rikosuhripäivystys tukee ja auttaa rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneita, heidän läheisiään sekä rikoksen todistajia. 

RIKUn Porin palvelupiste palvelee MLL Satakunnan piirin tiloissa Antinkadulla.

Nepparit-vertaistukiryhmä

NEPPARIT on vanhempien vertaistukiryhmä. Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka miettivät, onko heidän lapsellaan jotakin erityispiirteitä tai lapsen käytös haastavaa. 

Vanhempainnetti

MLL:n Vanhempainnetti on kattava tietopaketti vanhemmuuteen liittyvistä asioista kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Vanhempainnetistä löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, vinkkejä lapsiperhearkeen ja tukea perheen huoliin. 

Seksuaalikasvatus alakouluikäisten lasten vanhemmille

Puheeksioton kortit 7–12
- vuotiaiden lasten vanhemmille on kehittämisprojektin tuotos, joka on suunniteltu tukemaan lasten seksuaalikasvatusta.