Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on osa MLL:n kansalaistoimintaa. Se on ammatillisesti ohjattua ja koordinoitua, yhteisiin laatukriteereihin perustuvaa vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta muodostuvat tukisuhteet ovat tavoitteellisia ja suunnitelmallisia. 

MLL Satakunnan piiri järjestää tukihenkilötoiminnan peruskoulutusta ja valitsee tukihenkilöt ja -perheet mukaan toimintaan arvioinnin ja valintahaastattelun kautta. 

Tukihenkilöt ja tukiperheet ovat säännöllisesti yhteydessä piiriin ja saavat ammatillista ohjausta tukisuhteeseensa.

Lasten ja nuorten tukihenkilöinä ja tukiperheinä toimivat vapaaehtoiset tavalliset aikuiset. 

MLL:n Satakunnan piiri järjestää vapaaehtoisille peruskoulutuksen lisäksi ammatillisesti ohjattuja ryhmä- ja yksilötapaamisia, jatkokoulutusta sekä virkistyspäiviä,  jotka mahdollistavat vertaistuen saannin toisilta tukihenkilöiltä ja -perheiltä. 

Lapset ja nuoret hakeutuvat toiminnan piiriin toistaiseksi viranomaisten lähettämänä. Koulutetut vapaaehtoiset voivat toimia Satakunnan alueella myös muualla kuin omassa kotikunnassaan.


Ryhtyisitkö sinä tukihenkilöksi tai -perheeksi?

Jos sinulla on antaa hetki aikaasi, tutustu toimintaamme ja lähde rohkeasti mukaan!

Uutena vapaaehtoisena sinun ei tarvitse tuntea sosiaalialaa. Etsimme tukihenkilöiksi ja tukiperheiksi arjen rinnalla kulkijoita sekä luotettavia ja turvallisia aikuisia. Vapaaehtoiset antavat aikuisen aikaa, tukevat, ohjaavat ja kannustavat.

MLL:n Satakunnan piirin vapaaehtoinen tukihenkilö on:

  • turvallinen aikuinen 7-18-vuotiaalle ja viettää lapsen/nuoren kanssa aikaa keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudessa, muutaman tunnin kerrallaan.

  • MLL:n Satakunnan piirin vapaaehtoinen tukiperhe on turvallinen sinkku, pariskunta tai lapsiperhe 1-18-vuotiaalle ja viettää tavallisen lapsiperheen arkea lapsen/nuoren kanssa yleisimmin yhden viikonlopun kuukaudessa tukiperheen kotona.

Lisätiedot:            

Matleena Niekka
p. 050 359 6107