Kuntakumppanuus

Vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen työn saumaton kumppanuus säästää kunnan varoja ja toiminnalla varmistetaan, että MLL:n ennaltaehkäisevä työ vastaa kunnan tarpeita kehittyen alati oikeaan suuntaan. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Satakunnan piiri on maakunnan kattava lapsiperhejärjestö, joka pyrkii tarjoamaan varhaista tukea ja toimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille koko maakunnassa, yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta.

MLL:n Satakunnan piirin toimintaresurssit rakentuvat pääosin sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen veikkauksen varoista jakamiin avustuksiin sekä kunta-avustuksiin. 
Lisäksi toimintakohtaista resurssia saadaan säätiöiden avustuksista, pienistä lahjoituksista ja varainhankinnasta. Kaikki avustukset ovat toimintaedellytysten turvaamiseksi tärkeitä.

Toimintamme tukee lapsiperheiden arjen sujumista eri elämäntilanteissa. 

Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen tukeminen sekä arjessa pärjäämisen vahvistaminen, yhdessä monialaisten toimijoiden ja työryhmien kanssa koko maakunnan alueella sekä kansallisella tasolla. 
Lisäksi työmme on vaikuttamista, tiedon jakamista, materiaalin tuottamista ja kouluttamista. 

Työmme painopiste on toiminnan ja tuen tarjoaminen lapsiperheille, maakunnalliseen ja paikalliseen Tulevaisuuden sote-keskuskehittämistyöhön osallistuminen, maakunnallisen kohtaamispaikkatoiminnan työryhmän ylläpitäminen ja paikallisten kohtaamispaikkojen toiminnan tukeminen. 
MLL Satakunnan piirin toiminnat vahvistavat elinvoimaisia MLL paikallisyhdistyksiä alueilla ja tukevat lapsivaikutusten arviointia osana kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa.

Kuntakumppanuudet mahdollistavat MLL:n Satakunnan piirin monimuotoisen lapsi–, nuoriso- ja perhetoiminnan toteuttaminen tavalla, joka parhaiten täydentää alueellisia, kunnan/kaupungin omia sekä maakunnallisia lapsiperheiden tarpeista lähtevää tukea ja toimintoja.


Lisätietoja kuntakumppanuudesta MLL Satakunnan piirin kanssa saat ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan: 

Jaana Hietakangas 
puh. 050 320 5520