Satakunnan piirin kevätkokous 2023

3.5.2023

KOKOUSKUTSU 


Tervetuloa MLL Satakunnan piirin kevätkokoukseen!


Aika                   23.5.2023 klo 18.00 alkaen.

Paikka               MLL:n Satakunnan piirin piiritoimisto Antinkatu 8, 28100 Pori. 


Kokoukseen ei ole ennakkoilmoittautumista. Mikäli valtakirjan omaava, paikallisyhdistyksen edustaja haluaa, etäosallistuminen kokoukseen mahdollistetaan tarvittaessa. Etäosallistujien on ilmoitettava asiasta viimeistään ke 17.5.23 sähköpostiviestillä jaana.hietakangas@mll.fi. Etäosallistujien tulee toimittaa valtakirjat allekirjoitettuna ennen kokousta joko sähköpostitse tai postitse piiritoimistolle. Muiden paikallisyhdistysedustajien osalta valtakirjat otetaan vastaan kokouksessa.


 Virallinen paikallisyhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2022 ja äänimäärä tarkistetaan kokouksessa.

 

Esityslista


1.     Kokouksen avaus

2.     Läsnäolijoiden toteaminen

3.     Kokousvirkailijoiden valinta

4.     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

6.     Toimintavuoden 2022 toimintakertomus

7.     Toimintavuoden 2022 tilinpäätös

8.     Tilikausien 2022–2023 tilintarkastajien henkilöstömuutokset BDO Oy:ssä

9.     Liittokokoukseen 2023 valittujen piirin edustajien toteaminen

10.  Muut esille tulevat asiat

11.  Kokouksen päättäminen


        Piirihallitus                                                                      Lisätietoja: 

        Puheenjohtaja                                                               toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas

        Tuula Rouhiainen - Valo                                           jaana.hietakangas@mll.fi  p. 050 320 5520