Osallisuus

Lapsella ja nuorella on oikeus osallisuuteen

Lapsen oikeudet on kirjattu kansainväliseen YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka 12. artkilan mukaan osallisuus on yksi kaikkea viranomaistoimintaa läpäisevä perusoikeus. Perustuslaissakin (6 §) tämä oikeus on turvattu siten, että asianosaisilla - ikään katsomatta - on aina oikeus saada tietoa heitä koskevista asioista sekä oikeus lausua niistä omat näkemyksensä.

Lasten kohdalla on aikuisilla erityinen velvoite kohdella heitä tasa-arvoisesti yksilöinä ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten oikeuksista on määritetty mm. lastensuojelulaissa ja esimerkiksi perusopetuksen opetutussuunnitelmissa lasten osallisuus on nykyään huomioitu vahvasti. Nuorisolaki velvoittaa järjestämään myös nuorille mahdollisuuden osallistua ja kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa (nuori on alle 29-vuotias, alaikärajaa ei ole määritetty).


Perheiden osallistuminen: vanhemmuuden tuki on lapsen etu


MLL Satakunnan piirin kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomio lapsen ja perheen hyvinvointiin. Lapsille ja perheille suunnatun toiminnan lähtökohta on lapsen ja perheen kuuleminen. Jokaiselle lapselle ja aikuiselle halutaan antaa mahdollisuus tuntea kuuluvansa johonkin. Palveluita on olemassa kaiken ikäisille.

Palveluiden kautta vahvistetaan kykyä toimia arjessa ja vaikuttaa!
Jokainen on arvokas. Sinä olet tärkeä!  


Lasten ja nuorten osallistamisen askeleita

 • Osallisuus on mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elämään liittyviin asioihin.
 • Lasten ja nuorten osallisuus mahdollistuu vuorovaikutuksesa aikuisen kanssa.
 • Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on osallisuuden ensimmäinen askel.
 • Kuulemisen perusedellytysten varmistaminen:
  • sopivuus lapsille
  • ​avoimuus (syrjimättömyys)
  • koulutettujen ja osaavien aikuisten toteuttamaa
  • turvallisuus
  • vastuullisuus
 • Lapsille tulee opettaa mielipiteen muodostamista ja ilmaisua.
 • Lapsia tulee osallistaa heidän ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla, esimerkiksi alakouluikäiset osaavat ja haluavat vaikuttaa hyvin konkreettisiin asioihin.
 • Lapsen edun huomioiminen.
 • Lapsiystävälliset menetelmät (esim. piirtäminen, sadutus, valokuvaus, kirjoittaminen, haastattelut).​
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa


Videossa on muutamia mukavia esimerkkejä lasten luovuudesta ja innosta osallistua. Esimerkit tulevat koulumaailmasta ja tässä lähtökohtana on opetussuunnitelman perusteet.

Video on tuotettu vuonna 2015 osana MLL:n Satakunnan piirin nuorisotoimintaa ja Nuori Vaikuttaja -hanketta. Hankkeen rahoitti Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.