1950-luku

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kuului ennen Punaiseen Ristiin, mutta erosi omaksi järjestökseen vuonna 1950. Samana vuonna perustettiin MLL:n omat piirit jatkamaan toimintaa. Satakunnan piirin perustava kokous pidettiin Porissa 3. päivä joulukuuta 1950 ja se oli ensimmäinen perustavan kokouksen pitäneistä piireistä. Piirin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti agronomi Kaarlo Cederberg ja lisäksi piirille valittiin työvaliokunta ja naistoimikunta. 

Terveystaloja ja neuvoloita rakennettiin ympäri Suomen kummivaroin. Satakunnan piirin ensimmäisen toimintavuoden lopussa piirin alueella oli 31 varsinaista terveystaloa, 64 pääneuvolaa ja 223 sivuneuvolaa. Valmistuttuaan terveystalot siirtyivät muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kuntien omistukseen. 

Leikkikoulutoiminta oli vilkasta. Vuonna 1955 leikkikenttätoiminnan hoitopäivien määrä oli lähemmäs 75 000. MLL:n kiertävä hammashoitola suoritti hoitoa sellaisissa kouluissa, joissa ei ollut kouluhammaslääkäriä.

Keskostutkimus aloitettiin Satakunnassa vuonna 1955 yhteistyössä läänin lääkärintoimiston, kuntien, terveyssisarten ja kätilöiden kanssa. Satakunnan piiri hankki keskoskuljetuslaatikon, jota osastot saivat lainata. Osastot eivät olleet halukkaita perustamaan omaa keskospalvelutoimintaa, joten keskospalvelu hiipui osastoissa jo ennen kuin se oli kunnolla päässyt käyntiin.

Kotivalmiuskursseja, joita vuosikymmenenlopulla kutsuttiin nimellä Perhekasvatus, järjestettiin eri puolilla piiriä. Aiheeseen liittyen järjestettiin vuonna 1957 myös lastenhoitokurssi, joka otettiin hyvillä mielin vastaan. Lastenhoitokurssit jatkuivat koko 1950- ja 1960-luvun. Huomiota kiinnitettiin nuorisohuollon alalla nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen ja valvontaan, liikennekasvatukseen ja kerhotoimintaan. Uimakouluja järjestettiin vuosikymmenen aikana Satakunnan piirin alueella runsaasti ja ne olivat todella suosittuja. 

Piirin talous oli 1950-luvun ajan suurelta osin liiton tuen ja piirin naistoimikunnan avustusten varassa. Piirin oma taloudellinen toiminta alkoi vähitellen lisääntyä vuosikymmenen loppua kohden. Piiri teki vuosikymmenen puolivälissä kaksi suurhankintaa; sähkökäyttöisen käytetyn laskukoneen ja Wartburg -merkkisen henkilöauton.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin historiikki 1950-2000. Toim. Virva Lövgren, 2000.