2000-luku

Vapaaehtoistyö oli todella tärkeässä osassa piriin toiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan avulla järjestettiin lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa kuten perhekahviloita, kerhoja, koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa, lastenkonsertteja, kesätapahtumia, retkiä ja lastenhoitopalveluita. Yksi suurimmista tapahtumista oli kesälomakauden käynnistävä Hermannin kesäpäivä, joka järjestettiin peräti viisi kertaa. Piiri osallistui aktiivisesti myös erilaisiin keräyksiin ja kampanjoihin. Piiri osallistui monena vuonna Hyvä Joulumieli –kampanjaan jakamalla 60 euron hintaisia lahjakortteja yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Lahjakortit oli tarkoitettu elintarvikkeiden hankintaan.

Pitkäaikaistyöttömien ja heidän perheidensä syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestettiin Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja aktivointiprojekti. Eniten projektin kautta työllistettyjä toimi iltapäiväkerhonohjaajina. Projekti oli monin tavoin onnistunut ja työllistämisjaksoa pidettiin kokonaisuudessaan positiivisena.

Satakunnan piiri järjesti ensimmäiset syntymäpäiväkutsut syksyllä 2001. 2000-luvun alkupuolella lasten teemalliset synttärikutsut vakiintuivat MLL:n valtakunnalliseksi palvelutuotteeksi. Piiritoimistossa järjestettiin synttärikutsuja, joissa ohjaajina toimivat MLL:n kouluttamat synttärimestarit.

Porkkanapesän tukipisteet avattiin vuonna 2001 Pormestarinluodon lisäksi myös Sampolaan ja Pihlavaan. Porin kaupunki lähti tukemaan toimintaa 50 %:lla. Vuoden 2003 alussa Porkkanapesä – projekti muuttui piirin normaaliksi toimintamuodoksi, jota rahoittavat RAY (nyk. STEA) ja Porin kaupunki. Porkkanapesän vakinaistuttua sen toimintaa alettiin kehittää. Porkkanapesän Pihlavan toimipiste loppui vuonna 2006.

Kulttuurinvälitystoiminta oli aktiivista ja suosittua toimintaa. Kulttuurinvälitystä tapahtui kouluissa, päiväkodeissa ja –kerhoissa, oppilaitoksissa ja muissa tilaisuuksissa. Kulttuurinvälittäjät osallistuivat omalla ohjelmallaan myös piirin yhteisiin tapahtumiin kuten Hermannin kesäpäivään ja Jazz Kids tapahtumaan.

Alle 3-vuotiaiden lasten perheiden auttaminen oli avainasemassa vuosikymmenen aikana. Askel kerrallaan uuteen huomiseen – lastaan odottavien ja alle kouluikäisten äitien huumeeton huominen – projekti pyrki auttamaan huumeita tai muita päihteitä käyttäviä äitejä. Tavoitteena oli päihteetön raskausaika ja synnytyksen jälkeinen elämä lapsen kanssa omassa arkiympäristössä. Monien äitien arkisen elämän laatu koheni, äidit jaksoivat paremmin lapsiensa kanssa ja osasivat sekä uskalsivat hakea tukea ja apua, jos siihen oli tarvetta. Syli – projektin tarkoituksena oli alle 3-vuotiaiden lasten perheiden erilaisten ongelmien tunnistaminen ajoissa sekä avun tarjoaminen. Pyrkimyksenä oli vahvistaa vanhemmuutta ja uskoa omaan vanhemmuuteen. Projektissa oli mukana noin 50 ensimmäistä lastaan odottavaa perhettä.

2000-luvun puolivälissä toiminnassa nousi voimakkaasti esille RAY:n rooli kehittämishankkeitten rahoittamisessa sekä palveluiden kilpailuttaminen. RAY:n rahahanat tiukkenivat olennaisesti. MLL oli yhä enenevässä määrin mukana kilpailussa yksityisten palveluntarjoajien kanssa, eikä Raha-automaattiyhdistys anna tukea tällaisissa tilanteissa, jotta kilpailutilanne ei vääristyisi. RAY ilmoitti lopettavansa lastenhoitotoiminnan avustamisen asteittain. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että lastenhoitotoiminta oli liitettävä jo olemassa oleviin palveluihin ja toimintoihin. Kilpailuttaminen toi taloudenhoitoon uudenlaisten menettelytapojen ja hinnoittelun maailman. Kilpailun alainen palvelutuotanto oli erotettava täysin esimerkiksi RAY-avusteisesta toiminnasta.

Satakunnan piirin taloudellinen tilanne oli melko vakaa huolimatta avustuspäätösten aiheuttamasta toiminnan epävarmuudesta, avustuskäytäntöjen tiukentumisesta sekä piirin henkilöstössä tapahtuneista muutoksista. RAY:n rahoituspäätösten vuoksi lastenhoitotoiminnassa jouduttiin tekemään vaikeita henkilöstöratkaisuja. Toinen lastenhoitotoiminnan ohjaaja jouduttiin irtisanomaan.

Satakunnan piirin paikallisyhdistysten perhekahviloiden määrä kasvoi koko vuosikymmenen ajan tasaisesti. Vuodesta 1982 toiminut Lasten ja nuorten puhelimen Porin päivystyspiste lopetti toimintansa liittohallituksen päätöksellä 31.12.2006. Lasten ja nuorten puhelin siirtyi tällöin ryhmäpäivystysmalliin ja valtakunnallisiksi päivystyspaikoiksi jäivät Helsinki, Jyväskylä ja Oulu.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin toimintakertomukset 2001-2009.