Ilmoittautuminen Lukumummi- ja lukuvaarikoulutukseen

Lukumummi- ja lukuvaarikoulutus antaa valmiudet toimia lukumummina tai lukuvaarina koululla ja lasten lukusujuvuuden tukemisessa lukutuokioilla. Koulutus ei velvoita toimintaan. Koulutuksessa tarjotaan kahvit.

Ilmoittaudun:

Tietosuoja: Lomakkeella kerätään tietoja (esim. nimi ja yhteystiedot) MLL:n Satakunnan piirin Lukumummi- ja vaaritoimintaa varten. Tiedot ovat toimintaan mukaan tulemisen kannalta välttämättömiä. Tiedot viedään MLL:n Satakunnan piirin järjestelmään. Käsittelemme tietojasi aina huolellisesti ja luottamuksellisesti. Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta kerätyt tiedot.

Olen ymmärtänyt yllä olevan tekstin tietosuojasta ja annan luvan tässä antamieni tietojen tallentamiseen lukumummi- ja vaaritoimintaa varten.