Eroluotsi

Eroluotsitoiminta on uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa itse vanhempana eron kokenut toimii vertaistukena eronneelle vanhemmalle.

Eroluotsi haluaa tarjota aikaa ja tukea toiselle vanhemmalle, joka tarvitsee elämäänsä hetkellistä rinnallakulkijaa. Eroluotsi tukee sovinnollista vanhemmuutta ja luo uskoa erotilanteesta selviytymiseen sekä muistuttaa lapsen edun ensisijaisuudesta.

Eroluotsin tärkein tehtävä on halu auttaa toista ja antaa vertaistukea sekä tuoda toivoa tulevasta omalla esimerkillään.

Vertaistuki koetaan hyödylliseksi, koska sen avulla saa tietoa muiden selviytymiskeinoista samankaltaisissa tilanteissa. Se auttaa ymmärtämään omaa kokemusta ja tuo tunteen, ettei ole tilanteessa yksin.

Eroluotsi tapaa tukea kaipaavaa vanhempaa tilanteen mukaan, yhdessä sovitun suunnitelman pohjalta noin vuoden ajan.